BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Новини и събития

event_note10.07.2020
Животното на демокрацията
На 7ми юли девет млади хора на възраст от 15 до 25 години тестваха иновативни обучителни инструменти за преодоляване на антидемократичните настроения сред младежите в неравностойно положение и запознаване с принципите на демокрация, толерантност и основните права на човека чрез игрови методи.
event_note10.01.2020
Бимек започва работа по проект за създаване на иновативни методи за изграждане на демократични ценности.
Целта на проекта е да обучи и подкрепи социалните работници и професионалисти, които работят с младежи в неравностойно положение, в прилагането на иновативни методи за изграждане на демократични ценности.
event_note28.02.2020
#7 БЮЛЕТИН - GENEUS: Какво постигнахме?
Проектът GeNeus приключва! След 30 месеца, през които създадохме интелектуалните продукти, тествахме резултатите и изпълнявахме различни дейности, свързани с целите на проекта, ние успяхме да постигнем предначертаното в началото на проекта. На финалните комуникационни събития, всички партньори представиха публично разработените инструменти за МСП, Публичната Администрация и Институциите за професионално образование след средното образование пред представители на всяка една от трите целеви групи на проекта, като по този начин осигуриха осведоменост, приемственост и устойчивост в използването на създадените продукти.
event_note27.01.2020
#6 БЮЛЕТИН - GENEUS
Новини по проекта за Институциите за професионално образование след средното образование
event_note29.01.2020
#5 БЮЛЕТИН - GENEUS
Новини от проекта за публичната администрация
event_note28.01.2020
#4 БЮЛЕТИН - GENEUS
Новини от проекта за Малките и средни предприятия
event_note15.01.2020
Бимек започва работа по нов проект за стимулиране развитието на местни лидери на общността
МОДЕЛ ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЛИДЕРИ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ—РОЛЯТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩНОСТТА.
event_note13.11.2019
Представяне на тестове и инструменти за подбор за работа или обучение
На 30 октомври 2019 година се проведе Представяне и Уъркшоп за практическо прилагане на безплатни тестове и инструменти за подбор за работа или обучение, създадени по проект Geneus, с подкрепата на програма Еразъм + КД2 „Стратегически партньорства“.
event_note03.10.2019
Представяне и уъркшоп за практическо прилагане на тестове и инструменти за подбор за работа или обучение
Бимек отправя покана за участие в Представяне и Уъркшоп за практическо прилагане на безплатни тестове и инструменти за подбор за работа или обучение, създадени по проект Geneus, с подкрепата на програма Еразъм + КД2 „Стратегически партньорства“.
event_note26.09.2019
Добри практики и иновативни модели в областта на младежкото предприемачество
Нашите партньори от сдруженията „Югозападна инициатива“ – Благоевград и „Младежко сдружение „ВЕРДКИО“ – Царево успешно приключиха междинна фаза на проекта по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора - иновативни модели за младежки политики“
event_note30.07.2019
Влияят ли ни предразсъдъците по отношение на пола на кандидатите за работа, когато правим своя избор?
Провеждането на процес по подбор, който е напълно освободен от предразсъдъци (например неутрален спрямо пола), не трябва да бъде просто цел за работодатели и рекрутъри, а и най-правилното нещо, което те могат да направят.
event_note07.06.2019
Покана за участие в Кръгла маса на тема: Връщане на млади хора, отпаднали от училище, към образованието
Кръглата маса се организира от Бимек в партньорство с Институт за социални дейности и практики (ИСДП) по проект BYMBE - "Връщане на младите майки към образованието".
event_note23.05.2019
Заключителен информационен ден по проекта AGROINNOECO
Събитието ще се проведе на 30 май 2019 г. (четвъртък), от 11:30 ч., в зала Б на БТПП, ул. Искър № 9, София.
event_note19.04.2019
BYMBE Пакет за мотивация
Наръчникът е създаден с цел да служи като практическо ръководство за осигуряване на плавното и осъзнато връщане на младите майки към образованието.
event_note21.03.2019
BYMBE - Пакет за ориентация на млади майки
Наръчникът „Пакет за ориентация“, създаден по проект “Връщане на младите майки в образованието” (BYMBE), вече е преведен на български език. Пакетът за ориентация BYMBE е първият от пакетите с помощни инструменти за млади майки.
event_note01.02.2019
Как да използваме филми и актьорска игра в работата с младежи
Наръчник за работещи с младежи: „Кино&Актьорско майсторство“, разработен по проект Шанарани вече е на разположение.
event_note01.02.2019
Резюме на доклад за използването на тестове при подбор в партньорските страни по проект GeNeus
Резюме на резултатите от проучването извършено от партньорите по проекта в 5 държави можете да намерите в тази публикация.
event_note18.01.2019
Шанарани платформата е онлайн както и всички наръчници относно стереотипите по отношение на пола в Европа
Партньорството на Шанарани има удоволствието да информира младежките работници и младите хора в Европа за официалното представяне на образователна платформа за стереотипите относно пола и публикуването на три тематични наръчника, допълващи използването на виртуалната среда.
event_note15.01.2019
Генеус – създаване на инструменти и тестове за подбор, основани на равнопоставеност на половете
Задавали ли сте се въпроса дали тестовете за подбор могат да бъдат по-неутрални спрямо пола? Смятате ли, че те са базирани предимно на математически и логически умения и че в тях се пренебрегват меките и лични умения?
event_note18.09.2018
Тестове за оценка при кандидатстване за работа или обучение
Случвало ли ви се е да правите тест за работа? Смятате ли, че един тест може да помогне да получите обективна и честна оценка на способностите ви? Ние, в проект Генеус, се заехме с амбициозната задача да разработим Тестове за представяне и способности, които равнопоставят половете.
event_note07.09.2018
Рамка за обучителна програма за детегледачки
Рамката е разработена по проект "Child Carer 50+". Проект №: 2016-1-PL01-KA202-026165, Erasmus+
event_note14.08.2018
Въпросник за самооценка за нагласа за работа като детегледачка
Въпросникът за самооценка е един от резултатите от партньорството по проект "Child Carer: Универсален модел за професионален курс за детегледаки с целева група жени на възраст от 50 до 64 г.".
event_note01.08.2018
Европейски проект с българско участие помага на млади майки, напуснали училище, да се завърнат и да завършат образованието си
България е на пето място в ЕС с 13,9% ранно напускащи образованието си момичета, при средно 8,9% за всички държави-членки (Евростат)
event_note20.07.2018
Причините за разликите в заплащането между мъжете и жените, дискриминация или нещо друго?
Разликите в заплащането между мъжете и жените вероятно се коренят не толкова в дискриминация, колкото в стереотипите, спрямо които всички ние малко или много живеем - роля в живота и семейството, подходящи професии и др.
event_note18.07.2018
Жените на възраст 50+ на пазара на труда в страните партньори по проект "Childcarer 50+"
Партньорите по проект "Childcarer 50+" направиха сравнителен анализ на положението на жените на възраст 50-64 години на пазара на труда в ЕС и в страните, партньори по проекта: Полша, България, Ирландия, Италия, Унгария и Чехия.
event_note02.04.2018
Дейност "Обучение за обучители": 12 обучители в Овиедо бяха обучени как да работят с млади майки
Като част от европейския проект BYMBE, чиято цел е да подпомогне завръщането на младите майки към образованието им, европейските партньори се събраха, за да реализират програмата за обучение на обучители в Овиедо, Испания.
event_note04.05.2018
Докладът за Националното образование и услугите за подпомагане на млади майки е публикуван!
Докладът представя информация на образователните системи и предоставянето на грижи за деца, както и услуги за подкрепа и разглежда казуса на младите майки на възраст между 15 и 25 години, които са отпаднали от образователната система.
event_note29.05.2018
Представяме Ви Бюлетин №1 на проект Geneus
Къде сме сега? Общият доклад за Тестовете, основани на равнопоставеност на половете е почти готов!
event_note15.01.2018
Резултати от проучване по проект Childcarer 50+
В периода август—септември 2017, в шест европейски държави (България, Чешка Република, Унгария, Ирландия, Италия, Полша) беше проведено проучване сред жени на възраст 50+ и сред родители относно професията детегледач/ка.
event_note11.12.2017
Как да подкрепяме младите майки за тяхното завръщане в училище или на работа?
Как да се повиши информираността относно проблема с преждевременното напускане на училище от младите майки?
event_note22.11.2017
ГЕНЕУС: Подобряване равнопоставеността на половете при оценка на резултатите
Насърчаването на равенството между мъжете и жените е една от целите на политиките за социално включване.
event_note16.10.2017
Трета среща по проект "Универсален модел за професионален курс за детегледачки с целева група жени на възраст от 50 до 64 г."се проведе в гр. Колин, Чехия
Проектните партньори от 6 държави (Полша, Ирландия, Италия, България, Унгария и Чехия) обобщиха резултатите от проведеното изследване и започнаха да работят по изискванията за обучителен курс за жени 50+ за детегледачки.
event_note19.07.2017
Успешно приключихме първия курс „Тренинг за работещи момичета” и сме ентусиазирани да продължим напред с тази чудесна инициатива
През май и юни 21 работещи момичета преминаха обучение по различни теми от модулите на новосъздадения специализиран тренинг. За наша огромна радост идеята да създадем такъв тренинг пожъна успех.
event_note10.05.2017
Втора среща по проект "Универсален модел за професионален курс за детегледачки с целева група жени на възраст от 50 до 64 г."се проведе в София"
Партньорите по проекта, който е финансиран по програма Еразъм+ се срещнаха в София на 4 и 5 май, за да обсъдят следните въпроси
event_note16.01.2017
Старт на проект: Универсален модел за професионален курс за детегледачки с целева група жени на възраст от 50 до 64 г.
В началото на октомври екипът на Бимек, съвместно с партньори от Полша, Унгария, Чехия, Ирландия и Италия започна работа по нов проект, финансиран по програма Erasmus+.

Абонирай се за бюлетин

Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие