BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Проект SOCS – Селище на добродетелите

С радост и гордост споделяме с Вас новината, че ние, в БИМЕК, приключихме пилотното тестване на инструмента си по проект SOCS за разрешаване на конфликти и ефективни комуникации. Нарекохме този инструмент Village of Virtues (Селище на добродетелите) и го създадохме с цел да се използва за бизнес нужди. В него консултант (или HR експерт от компанията) работи с двама представители на бизнеса, които са в кконфликт или имат проблеми в общуването. Те дефинират темата на конфликта, пред който са изправени в бизнеса, и работят за намиране на решение. Инструментът може да се използва и с участието на само един представител.

Селището на добродетелите използва символи, за да даде възможност на участниците да говорят на „помощен общ език“ за разрешаване на конфликта или противоречието. В този смисъл освен че символите работят като есперанто, те и предават информация, която човек не може или не иска да осъзнае и сподели.

Инструментът включва изграждане на селища на добродетелите на участниците, засаждане на градини с растения, символизиращи емоциите, които са изразени в конфликта и опит за намиране с помощта на символи на подходящите стъпки за справяне със ситуацията.

Инструментът „Селище на добродетелите“ е създаден на  основата на последните открития на позитивната психология и използва практически ресурси от теорията за общочовешките добродетели. Целта му е да помогне на клиентите да погледнат от различна гледна точка на конфликта, пред който са изправени. Две са основните цели на инструмента: а) да предостави възможност на клиента да види по-хуманната страна на другия човек в конфликта и потенциално да открие общи прилики или черти, които заслужават уважение; б) да открие решение, което може да му помогне да подобри ситуацията.

Скоро инструментът ще бъде достъпен с инструкции как да се използвате в офисна среда и в онлайн версия. Ще можете да го намерите на уебсайта на проекта: https://socs-project.eu/.

       
                                 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие