BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Бимек започва работа по проект за създаване на иновативни методи за изграждане на демократични ценности.

Проектът се финансира от програма Еразмус+, Партньорства за иновации и ще се изпълнява в периода 01.10.2019 - 31.03.2022.

Целта на проекта е да обучи и подкрепи социалните работници и професионалисти, които работят с младежи в неравностойно положение, в прилагането на иновативни методи за изграждане на демократични ценности. Изследвания показват, че младите хора в неравностойно положение са уязвими и това ги прави склонни да се присъединяват към антидемократични и популистки течения. Социалните работници и професионалисти трябва да бъдат подготвени и способни да предадат ценностите на демокрацията, активното гражданство, толерантността, междукултурния диалог и способите за управление на конфликти, за да могат успешно да обучават и овластяват младите хора, с които работят. Те трябва и да ги предпазват от последствията, до които водят антидемократичните идеологии.

Инструменти, които ще бъдат разработени:
  • Набор от демократични методи за интервенция и материали за присъствено обучение
  • Допълнителен модул на тема : „Комуникация и справяне с конфликти“
  • Платформа за електронно обучение
  • Практическо ръководство за прилагане
През месец декември 2019 партньорите по проекта от Германия, Испания, Италия, Кипър и България се събраха във Велеш Малага, Испания да планират работата по проекта и инструментите, които ще бъдат изработени.Нашият екип разработва в момента тeзи продукт. Ако искате да ви информираме, когато сме готови – Свържете се с нас!

ErasmusBGSmall

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие