BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

BYMBE Пакет за мотивация

В рамките на проекта “Връщане на младите майки към образованието” (BYMBE) беше разработен и публикуван наръчникът „Пакет за мотивация“ на български и английски език. Той е създаден, за да спомогне работата на социалните работници по проекта. Достъпен е за всички, които се интересуват, на следния линк на български език: https://bymbe.eu/media/BYMBE-IO5-BG.pdf. В оригинал на английски език можете да го свалите оттук: https://bymbe.eu/media/BYMBE-IO5-EN.pdf

Наръчникът е създаден с цел да служи като практическо ръководство за осигуряване на плавното и осъзнато връщане на младите майки към образованието. Той съдържа методи и подходи, които социалните работници могат да приложат, за да предразположат младите момичета към преодоляване на предишните неприятни спомени от училище и изграждане на желание и мотивация за придобиване на професионална квалификация. С помощта на методите в наръчника, базирани на изграждане на емоционална интелигентност, социалните работници могат да развият в младите хора способност да осъзнаят своите и чуждите емоции, да се справят с тях и да ги използват с цел личностна мотивация за развитие. Тези умения,  биха довели до заздравяване на отношенията в семейството и увеличаване на самочувствието на майките. Усвояването на всяко едно от изброените умения за емоционална интелигентност е разгледано в различен етап от работата на социалния работник и взаимоотношенията му с участничките. За всеки етап са предложени ефективни и приложими методи за най-ползотворни резултати.

Нашите партньори по проекта, които използваха пилотно методите от Наръчника в работата си с младите майки и успешно върнаха голяма част от тях към образованието, споделиха и своите впечатления. Социалните работници и водещите на груповите занимания са наблюдавали първоначално неразбиране и дистанциране от страна на участничките. След прилагане на различни дейности и игри (описани подробно в Наръчника), младите майки значително са се отпуснали и са осъзнали целта на обучителния пакет. Социалните работници споделят, че предложеният интелектуален продукт е лесно адаптируем към различните моментни потребности на групите, с които се работи. Обучението по емоционална интелигентност, предложено под формата на игра и най-вече на дискусия между цялата група, е лесно за усвояване и води до желание за по-нататъшно развитие у самите участнички.

А те, от своя страна, споделят, че са срещнали разбиране и подкрепа от страна на социалните работници и една в друга. За тях обучението е допринесло неимоверно за изясняване на личните им стремежи и желания за осигуряване на по-добро бъдеще, както за тях, така и за децата им. Наученото в рамките на обучителния процес по Пакет за емоцинална интелигентност е оставило трайна и устойчива следа в съзнанията на младите майки и те с готовност биха препоръчали на други жени да се включат в новосформираните работни групи.

С гордост заявяваме, че сме убедени, че една от най-големите заслуги на изпълнението на този проект е затвърждаването на устойчиво мислене и надграждане на уменията на всяка една от нашите участнички!

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие