BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Как да подкрепяме младите майки за тяхното завръщане в училище или на работа?

Как да се повиши информираността относно проблема с преждевременното напускане на училище от младите майки?

Първата среща на проекта BYMBE - "Връщане на младите майки към образованието" се проведе в Палермо (Италия) от 22 до 23 ноември 2017г.

Проектът цели да създаде инструменти за обучение в подкрепа на работата на социалните работници, учителите и обучителите, за да се помогне на младите майки на възраст между 15 и 25 години, да се завърнат отново в училище или на работа, получавайки необходимото им образование.

По време на срещата партньорите показаха, че разполагат с микс от допълващи се умения и опит - важни за реализацията на проекта. Също така бяха обсъдени и планирани в детайли и дейностите, които ще бъдат осъществени през двугодишния период на проекта, като например:
 • Създаване на Наръчник за  Осведомяване, комуникация и мотивационнa стратегия;
 • Изграждане на Комплект от методи за интервенция, които да привличат младите майки към програмата;
 • Обучение за  Социални работници/учители и тренери, които да работят с младите майки;
 • Разработване на BYMBE Пакет за ориентация;
 • Дизайн на BYMBE Пакет за привличане и мотивация на младите майки;
 • Дизайн на BYMBE Пакет за оказване на подкрепа на младите майки в процеса на обучение.
Младите майки, участващи в дейностите по проекта, ще се включат в обучителен процес, който ще им помогне в техния личен и професионален растеж, като им се предостави достъп до обучителни семинари, ориентиране и консултиране със социални работници и обучители.

Освен това ще се проведе кампания за повишаване на осведомеността, насочена към прекратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на завръщането на младите майки в образованието и обучението.

BYMBE е съфинансирана от програмата "Еразмус +" – Основна ос 2 - Стратегически партньорства за обучение на възрастни.

В проекта си партнират 6 организации:
 • Frauen im Brennpunkt (Австрия, координатор);
 • Бимек (България);
 • EHI – Exchange House Ireland (Ирландия);
 • Social Innovation Fund (Литва);
 • Magenta Consultoría Projects S.L.U. (Испания);
 • CESIE (Италия).
За повече информация, може да се обръщате към Валя Данкова, valia@bimec-bg.com.

 
Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие