BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Докладът за Националното образование и услугите за подпомагане на млади майки е публикуван!

Докладът представя информация на образователните системи и предоставянето на грижи за деца, както и услуги за подкрепа и разглежда казуса на младите майки на възраст между 15 и 25 години, които са отпаднали от образователната система. Той описва също така предизвикателствата и възможностите на младите майки да се върнат отново към образованието си, финансовите разходи и системите за подпомагане, представящи някои добри практики в страните партньори по проекта. Той показва националните различия, но в същото време дава цялостен поглед върху ситуацията в държавите на партньорите.

Представени са заведенията за детски грижи и системите за финансирането им в страните партньори по проекта, както и свързаните с тях допълнителни възможности и помощни организации. Качеството на системата за грижи за деца се счита за високо, ако са налице безплатни или достъпни услуги за семействата с ниски доходи. Този доклад се основава на Националните доклади на партньорите по проекта от Австрия, България, Ирландия, Италия, Литва и Испания.

ПРОЧЕТИ ДОКЛАДА

ПОИСКАЙ ИНФОРМАЦИЯ: bimec@bimec-bg.eu


 
Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие