BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Начало на проект Ре-Старт (Re-Start)

Статистическите данни от всички страни в Европа показват (макар и в различна степен в зависимост от националните структури) наличие на риск от социално изключване и бедност при жените, особено в по-напреднала възраст, ако те нямат собствен адекватен доход през целия си живот. Националните социални програми осигуряват различни схеми за финансиране и защита на отпуските по майчинство, които могат да насърчат жените да останат у дома и впоследствие да се завърнат на работа. Продължителността на отсъствието от пазара на труда е свързано с параметрите на тези схеми за финансиране и с други специфични компоненти като: нивото на образование и възможните доходи, които една жена може да придобие; структурни предпоставки като наличието на грижи за децата и възрастните членове на семейството, възможностите за работа или отдалечеността на работното място. Проектът RE-START има за цел да се справи с този проблем и да подкрепи жените в тази ситуация.

В проекта RE-START партньори от Испания, Гърция, Кипър, Исландия, България и Полша имат за цел да разработят много полезна онлайн програма за подпомагане на жените, които са останали у дома, да се завърнат отново на пазара на труда. Проектът ще адресира 3-те най-големи предизвикателства пред жените на този етап от живота им:
  • да придобият мотивация и самоувереност, за да се завърнат на работа;
  • да получат подкрепа в ориентацията на пазара, за да успеят да си намерят работа;
  • да развият умения за използване на мрежи за подкрепа, които да им помогнат да преодолеят трудностите в структурен и социален аспект.
Цели на проекта

RE-START ще предложи цялостна онлайн програма за овластяване на жените с цел завръщане към професионалния им живот, за да се намали рискът от тяхното социално изключване и бедност, особено в по-напреднала възраст. По този начин проектът значително ще повлияе на шансовете за намиране на работа и така ще допринесе за по-доброто социално и икономическо положение на жените и техните семейства.

Целеви групи
  • Жени, които искат да се завърнат на пазара на труда, след период, в който са стояли вкъщи, за да се грижат за семейството си;
  • Професионалисти / консултанти / обучители, които мотивират, ориентират или помагат на жени, които искат да се завърнат на пазара на труда;
  • Организации, които управляват услуги на пазара на труда;
  • Служби по заетостта и представители на публичната администрация, от които зависи завръщането на жените на пазара на труда; синдикати и политици.
Ако искате да бъдете редовно информирани за развитието на проекта, моля, регистрирайте се за нашия бюлетин в долната част на тази страница.

                                  
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие