BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Жените на възраст 50+ на пазара на труда в страните партньори по проект "Childcarer 50+"

В резюме, жените на възраст 50 – 64 представляват около 10% от общото население на ЕС, в Ирландия те са 8.58%, а в Италия 10.8%.

Жените се очаква да живеят по-дълго от мъжете. Средната продължителност на живота на жените в Италия през 202 се очаква да бъде 85.8 години, а в България 79.2.

Най-голяма е разликата в очакваната продължителност на живота на мъжете и жените в Полша  (7.5 години), а най-малка в Ирландия (4.4 години). Тази информация е изключително важна, когато я сравняваме с продължителността на трудовия живот. Въпреки, по-голямата си продължителност на живота, жените остават по-кратко активни на трудовия пазар. Средно за 28те страни на ЕС разликата в продължителността на трудовия живот на мъжете и жените е 5 години. В страните партньори по проекта разликата варира от 3.1 години за България до 9.6 години за Италия.

Средната заетост на жените на възраст 50-64 в ЕС е 58.9%. Чехия има най-високия процент заетост 65.2%, а най-нисък е в Италия 48,6%. Измежду страните партньори, разликата в заетостта на жените на възраст 25-49 и жените на възраст 50-64 е най-висока в Полша 26.20% и най-ниска в Италия 10.4%. ако сравняваме жените на възраст 50-64 спрямо мъжете от същата възрастова група, виждаме че жените са по-малко заети.  Разликата е най-голяма в Италия 21.7% и най-малка в България 6.4%.
Безработицата сред жените на възраст 50-64 в ЕС е 5,7%. От страните партньори по проекта, тя е най-ниска в Чехия 2.9% и най-висока в Италия 6.3% 

Въпреки, че безработицата между жените на възраст 50-64 не е висока, данните за неактивност на пазара на труда са доста по-малко оптимистични. В ЕС 37.6% от жените в тази възраст са неактивни, докато за мъжете този процент е доста по-нисък 24.4%.
 
Всички горепосочени данни ясно показват нуждата от повишаване на активността на жените на възраст 50-64 на пазара на труда. Тази активност е необходима не само за повишаване на умственото здраве, но и за осигуряване на по-добри условия за живот след пенсиониране.  

Повече информация за икономическата независимост на жените, разликата в заплащането и пенсиите между жените и мъжете, може да бъде намерена в доклада на ЕС за 2017 за равенството между мъжете и жените в ЕС (ISBN 978-92-79-65777-1) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2017_report_equality_women_men_in_the_eu_en.pdf

Данните в табличен вид, може да свалите от тук.

Тази информация заедно с резултатите от работата по проекта ще бъдат публикувани в проектната брошура, която ще бъда налична на български през месец септември 2018.

За допълнителна информация: bimec@bimec-bg.eu 

                              


Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.


Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие