BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

„Моят екологичен отпечатък“ / My Eco Track

Проектът „Моят екологичен отпечатък“ / My Eco Track има за цел да отговори на нуждата на младежките работници от учебно съдържание, иновативни и ангажиращи методики по отношение на образованието за климата, както и на нуждата на младите хора да могат пряко да свържат учебното съдържание с личната си ситуация и проблеми. Целта е да се разработят материали и ресурси, които са удобни за ползване и лесни за разбиране и адаптиране, за да постигнем:
 • Повишаване на осведомеността на младежките работници и младите хора относно изменението на климата
 • Привличане на млади хора, които досега не са се интересували от темата
 • Даване на възможност на младите хора да развият умения за устойчивост и благоприятно за климата поведение
 •  Да се даде възможност на младите хора да научат повече за изменението на климата, когато и където пожелаят
В проекта ще бъдат разработени:
 1. Онлайн книга с факти по въпросите на климата (за целите на образованието).
  Наръчникът предоставя различно съдържание по теми, свързани с изменението на климата и опазването на околната среда, както и визуализация на информацията, за да се насърчи разбирането и ученето.
  Разгледайте книгата: https://storymaps.arcgis.com/collections/f4831ba07f40471a983334f58d2a39ff
 2. Мобилно приложение
  Мобилното приложение има за цел да предостави прост и леснодостъпен начин да научите повече за изменението на климата и да оцените собственото си екологично поведение и практики, както и да разберете как да живеете по-екологично.
  Изтеглете приложението: https://myecotrack.eu/bg/results-bg/
 3. Насоки за прилагане на учебните програми и обучение
  Ръководство за това как да се използва мобилното приложение в курсовете за обучение и да се даде възможност на професионалистите в областта на работата с младежи да прилагат приложението успешно и ефективно.
Партньорите по проекта са:
Повече за проекта можете да научите на: https://myecotrack.eu/bg/home-bg/

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие