BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Равенство между половете при заетостта

Знаете ли, че равенството между половете при заетостта се е подобрило в Европа само с 2% през последните години?

Въпреки че може да си мислим, че има голям напредък, тъй като в много страни предприятията трябва да декларират договори и доходи на служителите си пред държавата, статистиката показва обратното. Разликата в заплащането между половете не се върти само около това да печелите същото като вашия колега от мъжки пол на същата работа в същата организация, има много скрити фактори, като неравномерно заплащане между различните сектори, работни места с различно значение …

Разликата в заплащането между половете все още е значително голяма в Европа, тъй като брутните почасови доходи на жените са с 14,1% под тези на мъжете в ЕС (2018 и 2019 г.), изчислени за предприятия с 10 или повече служители. Най-високата разлика в заплащането в ЕС е в Естония – 21,7%, а най-ниска в Люксембург – 1,3%. Процесът на премахване на разликата в заплащането между половете е бавен, което означава, че ще отнеме повече от 70 години, преди разликата между половете да бъде премахната (EIGE, 2020).

ЕТО ЗАЩО … информирайте се за колективните трудови договори в работата си. Ако имате избор между различни опции, сравнете стандартите на организацията и специфичните секторни споразумения, дори между различните сектори. Препоръчително е да сте запознати със закона и разпоредбите.

Статистика по държави:

Разлика между заплащането на жените или процент спрямо средните брутни почасови доходи на мъжете (най-нови данни):

ЕС, разлика в заплащането между половете 14,1% през 2019 г.
Исландия, разлика в заплащането между половете 13,8% през 2018 г.
България, разлика в заплащането между половете 10,4% през 2018 г.
Гърция, разликата в заплащането между половете 11,9% през 2019 г.
Полша, разлика в заплащането между половете 8,5% през 2019 г.
Испания, разлика в заплащането между половете 11,9% през 2019 г.
Кипър, разлика в заплащането между половете 10,6% през 2018 г.Готови ли сте да направите необходимите стъпки, за да се позиционирате по-добре на пазара на труда?

Тествайте нашата онлайн обучителна програма тук: https://www.re-start-project.eu/bg/training-structure-bg/. 

Изпратете ни обратна връзка за програмата на bimec@bimec-bg.eu и ние ще се свържем с вас, за да ви предоставим 30-минутна безплатна коучинг сесия.

Източници:

Eurostat (2021). Gender employment gap. Последно изтеглено: 02.07.2021.
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem060/default/table?lang=en 

European Institute for Gender Equality (EIGE) (2020). Beijing +25 policy brief: Area F – Women and the economy: care responsibilities and insecure jobs limit women’s empowerment. Последно изтеглено: 02.07.2021.
https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-policy-brief-area-f-women-and-economy

Eurostat (2020). The life of women and men in Europe, a statistical portrait – 2020 edition. Последно изтеглено: 02.07.2021
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/index.html?lang=en

Eurostat (2021 February). Gender pay gap statistics. Последно изтеглено: 02.07.2021.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие