BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Изграждане на екипи

Инструментът „В процес на изграждане“ използва символи и специфичен процес, за да улесни екипите да визуализират много неизяснени аспекти в работата им, както и да се справят с ясно поставени задачи и цели.

Символите и ресурсите на този инструмент дават на екипа допълнителен език и уникален начин за тълкуване и комуникация по теми като: осъзнатост на екипа, комуникация, отдих, съвместно изграждане, ефективност, овластяване, изпълнение или предприемачество и др.

Този инструмент е подходящ за:

·       Развитие на самия екип

Улесняване на работата на екипа по различни въпроси, теми, проблеми, нужди, възможности, като например изграждане на екип; конфликти в екип; екипни роли; екипна комуникация; работа в екип и организация на работата; мотивация на екипа; определяне на цели в екип; сближаване на екипа; ангажираност и мотивация на екипа; развиване на нови компетенции в екипа, сътрудничество между екипи; и т.н.

·       Разработване на тематично съдържание за работата на екипа

Улесняване на екипната работа по конкретни въпроси / задачи от естеството на работата, като създаване на нов продукт, генериране на нови идеи, планиране на работата и др.

Можете да изпробвате инструмента онлайн тук: https://socs-project.eu/bg/%d0%b8%d0%bf2-toolset-6/io2-tool-1/

Видео урок за инструмента, описание и указание за начина му на използване за консултиране извън онлайн приложението и допълнителни материали можете да намерите тук: https://socs-project.eu/bg/%d0%b8%d0%bf2-toolset-6/io2-tool/

Ще сме благодарни да ни изпратите обратна връзка за онлайн инструмента на електронен адрес: bimec@bimec-bg.eu

Подробности за „В процес на изграждане“ и защо и как да го използвате  ще разкажем в онлайн сесия на 30 ноември от 11 часа в платформата ZOOM (https://zoom.us/j/98563499787?pwd=R3I3RVFKak1wV0hzSmdkVzV6em5xQT09).  

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие