BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Проект "Vet Projects"

Проектът *VET PROJECTS* е финансиран от Европейската комисия в рамките на програма Учене през целия живот, под-програма Леонардо до Винчи – Партньорства за познание.

Целите на нашето партньорство бяха:
 • Да споделим добри практики в използването на проектния метод в професионалното обучение.
 • Да представим проектния метод като творчески модел в професионалното обучение.
 • Да подготвим преподаватели и обучители, които да използват проектния метод.
 • Да разпространи проектните резултати.
Партньори по проекта:
 • Координатор "The Foundation Supporting of the Innovation and the Creativity Development - InnCrea - Краков / Полша
 • BUREAU OF VOCATIONAL EDUCATION OF FTHIOTIDA PREFECTURE - Ламия / Гърция
 • Cyprus Neuroscience and Technology Institute - Никозия / Кипър
 • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE - Милано / Италия
 • Verein Multikulturell - Инсбрук / Австрия
 • Vakaru Lietuvos verslo kolegija - Клайпеда / Литва
 • Golcuk Teknik ve Endustri Meslek Lisesi - Гьолчук / Турция
 • Bimec Ltd - Sofia / Bulgaria
 • The Special Provincial Administration of Kırıkkale - Къркале / Турция
Резултати от проект "VET PROJECTS – Проектният метод като творчески модел в професионалното обучение", финансиран от програмата „Учене през целия живот”.

В рамките на проекта всички 9 партньори събраха от своите страни добри практики за прилагане на "Проектния метод" в професионалното обучение. Примерите за дбри практики бяха обобщени в база данни на английски език, която можете да намерите на този уеб.

По проекта е разработено Ръководство за провеждане на обучение на преподаватели по професионално обучение за прилагане на "Проектния метод" в професионалното обучение. На базата на ръководството всеки партньор, включително и Бимек в България проведе такова обучение с представители на целевата група. Ръководството можете да свалите на български език от тук: Rukovodstvo - VET_ projects (2).

На 4ти април 2013 г. Бимек проведе с преставители на професионални гимназии от София обучение за подобряване на уменията за прилагане на проектния метод в професионалното обучение.
В обучението участваха 8 представители от 2 професионални училища в София. Програмата на обучението беше базирана на Ръководството за прилагане на проектния метод в професионалното обучение и обхващаше следните теми:
 • Теоретична концепция на проектния метод;
 • 12 стъпки при прилагането на проектния метод;
 • Практически моменти при прилагането на проектния метод, ограничения и често допускани грешки;
 • Оценка на работата на обучаемите;
 • Практически занимания: разработване на сценарий за прилагане на проектния метод.
На 1ви юли в град Ламия, Гърция се проведе финалната конференция по поректа. Общо 258 човека посетиха конференцията, между тях: учители, директори на училища, училищни съветници, местни власти и журналисти от местните медии. Имаше репортажи за конференцията в местните телевизии. Презентации от конференцията можете да откриете също на уеб-страницата на проекта.

Повече информация за резултатите от проекта можете да получите от нас като ни пишете на: bimec@bimec-bg.eu
Този проект е финансиран с помощта на Европейската комисия по линия на програмата „Учене през целия живот".
За съдържанието на публикацията носи отговорност единствено нейният автор. Европейската комисия и Националната агенция не поемат отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие