BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Пилотно обучение на лидери на местната общност

Днес 21 април 2021, Бимек проведе пилотно обучение на лидери на местната общност. В обучението участваха 21 настоящи и бъдещи лидери на местната общност.

Обучението беше с продължителност 2 часа, а програмата на обучението беше със следното съдържание:

1. Информация за целта, дейностите и партньорите в проекта "LCL - Лидери на местната общност“

2. Уъркшоп по темата „Как да станеш лидер на местната общност“:
  • Определяне на целите
  • Събиране на последователи
  • Изграждане на екип
  • Преодоляване на трудностите
  • Съставяне на план за дейност
  • Въпроси и отговори
Семинарът се проведе онлайн в платформата Zoom.

Тук можете да намерите достъп до обучителните материали:
  • Презентация от събитието
  • Достъп до записа от обучението и до Наръчника за лидери на местната общност можете да получите като ни пишете на bimec@bimec-bg.eu. 

   

Проектът "LCL - Лидери на местната общност“ изгражда сътрудничество между опитни лидери на общности и възможните бъдещи лидери, като се акцентира върху необходимостта от преосмисляне и признаване на ролята на възрастните хора и техния ключов принос към местните общности. Основната цел на проекта е насърчаване развитието на общността чрез увеличаване на броя на добре подготвените местни лидери сред хората на възраст над 50 години.


 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския Съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията или Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – национална агенция на Еразъм+ в Полша за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие