BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Как да дадем своя принос в трудни времена, като поемем ролята на лидер на местната общност?

Огромно количество данни показват, че нашите общности скоро ще трябва да се адаптират към застаряващото население. Хората живеят по-дълго и средната продължителност на живота днес е около 78 години. Изчислено е, че до 2050 г. населението на възраст 65 и повече години ще бъде почти два пъти повече от сега. Естествено това население има и ще има все по-важна роля в обществото и в местните общности.

В трудни времена, каквито несъмнено са настоящите, когато цяла Европа се бори с последиците от пандемията COVID-19 и с реалността на войната в съседство, дейността на общностите и енергията на техните лидери могат да бъдат от огромна полза за справяне със ситуацията.

Има много идеи за дейности в този момент:
  • Сформиране на групи за подкрепа на най-уязвимите в местната общност: възрастни хора, сираци, членове на групи в неравностойно положение;
  • Организиране на групи от доброволци, които да помагат на бежанците;
  • Създаване на инициативи, които да помогнат на хората да останат устойчиви и да не се чувстват самотни и т.н.
Подобни, по-добри и по-практични идеи могат да бъдат създадени и инициирани за изпълнение от хора на възраст 55+ години, които желаят да променят нещо. Стига тези хора да повярват в себе си и да поемат инициативата. Точно тези хора проектът "Лидери на местната общност" подкрепя с наръчника "Как да бъда лидер на местната общност" и с модулите и комплекта за обучение. Наръчникът и обучението предлагат на амбициозните лидери на общности на възраст над 55 години (но не само) практически стъпки за организиране и реализиране на техните идеи и превръщането им в действени лидери на общности.

Предлагаме ви кратък преглед на 6-те стъпки, за да станете лидер на местна общност, описани в Наръчника и учебните модули на LCL:
  1. Разберете какво представлява лидерството в общността и каква е неговата цел. Разбиране на ролята на общностното лидерство за развитието на общността.
  2. Научете повече за лидерството. Учете се от примера на другия. Научете за характеристиките на доброто лидерство.
  3. Разберете каква е ролята на социалните характеристики на членовете на общността за един работещ модел на местно лидерство. Разберете своите последователи.
  4. Намерете кауза, която ви вълнува, поставете си цел и съставете план.
  5. Определете критериите си за успех и измислете как ще наблюдавате въздействието.
  6. Намерете наставник и започнете отношения на наставничество, които да ви подкрепят да станете лидер на общността.
Всички разработени материали са достъпни на адрес http://local-community-leaders.eu/#. Ако искате да научите повече, свържете се с нас на адрес bimec@bimec-bg.eu.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския Съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията или Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – национална агенция на Еразъм+ в Полша за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие