BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Проект "Re-Start"

Статистическите данни от всички страни в Европа показват (макар и в различна степен в зависимост от националните структури) наличие на риск от социално изключване и бедност при жените, особено в по-напреднала възраст, ако те нямат собствен адекватен доход през целия си живот. Националните социални програми осигуряват различни схеми за финансиране и защита на отпуските по майчинство, които могат да насърчат жените да останат у дома и впоследствие да се завърнат на работа. Продължителността на отсъствието от пазара на труда е свързано с параметрите на тези схеми за финансиране и с други специфични компоненти като: нивото на образование и възможните доходи, които една жена може да придобие; структурни предпоставки като наличието на грижи за децата и възрастните членове на семейството, възможностите за работа или отдалечеността на работното място. Проектът RE-START има за цел да се справи с този проблем и да подкрепи жените в тази ситуация.

В проекта Ре-Старт (RE-START) партньори от Испания, Гърция, Кипър, Исландия, България и Полша имат за цел да разработят много полезна онлайн програма за подпомагане на жените, които са останали у дома, да се завърнат отново на пазара на труда. Проектът ще адресира 3-те най-големи предизвикателства пред жените на този етап от живота им:
да придобият мотивация и самоувереност, за да се завърнат на работа;
да получат подкрепа в ориентацията на пазара, за да успеят да си намерят работа;
да развият умения за използване на мрежи за подкрепа, които да им помогнат да преодолеят трудностите в структурен и социален аспект.

Цели на проекта

RE-START ще предложи цялостна онлайн програма за овластяване на жените с цел завръщане към професионалния им живот, за да се намали рискът от тяхното социално изключване и бедност, особено в по-напреднала възраст. По този начин проектът значително ще повлияе на шансовете за намиране на работа и така ще допринесе за по-доброто социално и икономическо положение на жените и техните семейства.

Целеви групи
  • Жени, които искат да се завърнат на пазара на труда, след период, в който са стояли вкъщи, за да се грижат за семейството си;
  • Професионалисти / консултанти / обучители, които мотивират, ориентират или помагат на жени, които искат да се завърнат на пазара на труда;
  • Организации, които управляват услуги на пазара на труда;
  • Служби по заетостта и представители на публичната администрация, от които зависи завръщането на жените на пазара на труда; синдикати и политици.
Партньори

CONSULTORÍA DE INNOVACIÓN SOCIAL, Испания
EINURD, Исландия
CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD., Кипър
BIMEC, България
VIVA FEMININA, Полша
SOCIAL POLICY ACADEMY, Гърция

Ако искате да бъдете редовно информирани за развитието на проекта, моля, регистрирайте се за нашия бюлетин в долната част на тази страница. Можете също така да посещавате уеб страницата на проекта: https://www.re-start-project.eu/bg/home-bg/

  
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие