BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

#4 БЮЛЕТИН - GENEUS

Новини от проекта 

Какво е GeNeus: виж тук

Наборът от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за МСП е вече завършен!

В рамките на проекта GeNeus бяха създадени инструменти и тестове за подбор, неутрлани спрямо пола, които да бъдат използвани от различни представители на: МСП, Публичната администрация и Институциите за професионално образование след средното образование (ИПОССО). Основните инструменти, които бяха разработени са:
 • Дефиниране на профила
 • Общ въпросник за основни компетентности за работа
 • Аналитични упражнения - решаване на проблеми
 • Основна рамка за интервю за подбор
 • Индивидуален доклад за подбор.
Как да подкрепим HR екипа и рекрутърите в горепосочените области? Как да гарантираме успешното прилагане на тези инструменти? Как да осигурим по най-добрия начин равенство между половете на работното място? За да отговорим на тези предизвикателства, партньорите в проекта GeNeus създадохме няколко документа с цел по-лесното използване на тези инструменти, като ги адаптирахме според особеностите на всеки сектор.

Настоящият документ е Наръчник насочен към кариерните консултанти, социалните експерти, специалистите по човешки ресурси, работещите в центрове за оценка, институциите за професионално образование, управленските кадри в организациите: той съдържа 6 части и представя инструментите и тестовете за подбор, неутрални спрямо пола, като предлага и анализ на МСП в Европа и важността да бъдат използвани неутрални спрямо пола тестове за подбор и селекция в работен контекст. Наръчникът е ключов документ в подкрепа на МСП за въвеждане на процес по подбор, който изключва възможността за полова дискриминация, като се фокусира върху инструменти, неутрални спрямо пола в работен контекст и компетентности, необходими в контекста на МСП. Не на последно място, той ще помогне на МСП да разберат как да използват най-добре създадения набор от инструменти, благодарение на използваните практически казуси и препоръки от експерти в тази област.

Свалете Набора от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за МСП от следния линк:http://www.bimec-bg.eu/uploads/bimec/GeNeus/GeNeus_IO4_BG_1.pdf

Моля посетете следната секция в сайта, ако искате да се запознаете с тези инструменти: http://www.bimec-bg.eu/proekti/proekt-geneus
За допълнителна информация по проекта и неговите следващи стъпки, можете да се обърнете към: bimec@bimec-bg.eu

Партньори:
 • Координатор: Frauen im Brennpunkt / Австрия  www.fib.at
 • Inova+ / Португалия www.inovamais.eu
 • Instituto Politecnico of Porto / Португалия www.ipp.pt
 • Бимек ООД / България www.bimec-bg.eu
 • Centro per lo sviloppo creativo "Danilo Dolci" / Италия www.danilodolci.org
 • Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia / Испания www.sefcarm.es

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие