BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Резултати от проучване по проект Childcarer 50+

In the period August-September 2017, a study was carried out among women aged 50+ and parents about the child care profession in six European countries (Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Ireland, Italy, Poland).

Общо 205 жени, отговориха на въпросите, относно техния интерес да работят като детегледачки и да придобият нови умения и квалификация и 161 родители отговориха на въпросите за тяхното мнение относно заетостта на жени на възраст над 50 години като професионални детегледачки.

Най-много жени, които участваха в проучването, изразиха желанието да работят като детегледачки на непълно работно време (37,6%) и имаха неформален опит като детегледачки( 65,4%). 42% от тях биха участвали в обучение, за да приемат ролята на професионална детегледачка. 39,5% от жените биха искали да придобият знания в професионален курс.

Според жените най-важните теми, които би трябвало да бъдат включени в курса са:

 • Здраве и сигурност на детето (79,5%);
 • Физическо, когнитивно и емоционално развитие на детето в различните възрасти и как това развитие да бъде подпомагано от детегледачката (68,8%);
 • Хигиена и правила за ежедневна грижа (68,8%).
75 % от участниците отговарят, че според тях няма трудности, свързани с възрастта 50—64, по отношение на практикуването на професията детегледачка. Проблемите, които жените посочват като възможни да възникнат са свързани с:
 • здравето
 • бързината на физическите реакции
 • по-бърза та умора, в резултат от възрастта
По-голямата част от родителите, които участваха в проучването предпочитат институционалните грижи за децата в ясла или детска градина (79%) пред частната грижа от детегледачка (21%). Все пак 93% от тях смятат, че жените на възраст 50+ 
могат да работят като професионални детегледачки.

Над 74% от родителите отговарят, че според тях няма трудности, свързани с възрастта 50—64, по отношение на практикуването на професията детегледачка. Проблемите, които родителите посочват като възможни да възникнат са свързани с:

 • здравето
 • разликите между поколенията
 • подход при възпитанието от “старата школа”
 • остарели умения и квалификация 
 • (включително липсата на дигитални умения)
 • твърде малко емпатия и търпение
Най-важно за родителите при избора на детегледач/ка е личността. Човекът трябва да бъде спокоен, търпелив и да може да управлява критични ситуации.

Най-важните теми, които според родителите трябва да се включат в обучителните модули са:

 • Здраве и сигурност на детето (62,9%);
 • Физическо, когнитивно и емоционално развитие на детето в различните възрасти и как това развитие да бъде подпомагано от детегледачката (58,8%);
 • Хигиена и правила за ежедневна грижа (52,7%).
Повече информация за резултатите от  проучването, можете да намерите на уеб страницата на проекта: 50pluschildcarer.eu

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие