BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Бимек започва работа по нов проект за стимулиране развитието на местни лидери на общността

Проектът за лидери на местната общност се осъществява в рамките на програма Еразъм +. Темата на този проект е сътрудничеството между опитни лидери на общности и възможните бъдещи лидери, като се акцентира върху необходимостта от преосмисляне и признаване на ролята на възрастните хора и техния ключов принос към местните общности.

Основната цел на проекта е насърчаването на развитието на общността чрез увеличаване на броя на добре подготвените местни лидери сред хората на възраст над 50 години. За да постигнем целта си, ще осигурим обучение за настоящи и потенциални лидери в общността, фокусирано върху увеличаване на техните знания и умения, ще насърчаваме появата на нови лидери в общността чрез наставничество и ще насърчаваме местните лидери на общността да споделят своят опит, добри практики, както и активно общуване.

Проектът има две основни целеви групи: от една страна: настоящи и потенциални лидери на местните общности; от друга страна: читалища, неправителствени организации, инициативни групи, благотворителни организации, както и местни, регионални и национални власти.

Очаквани резултати от проекта:

Проектът ще има два продукта. Първият —Наръчник и ръководство — ще се фокусира върху това как да бъдеш лидер на местна общност. Вторият — Модули за обучение и учебен комплект — ще се фокусира върху предоставянето на специфично обучение за местните лидери в общността.

  •  Наръчник и ръководство: Как да бъдеш лидер на местната общност.
Целта на наръчника е да подпомогне хората над 50 години при изпълнение на тяхната специфична роля на лидери на местната общност: изграждане на връзки между хората и институциите, укрепване на доверието в местната общност и ефективна работа за благото на местната общност.

Той ще се състои от две части. Първата ще включва информация относно ролята на лидерите в развитието на местната общност, описание на метода на наставничество между местните лидери, добри практики в организирането на този вид наставничество, резултати от проучвания, както и други ключови ресурси. Втората ще бъде фокусирана върху препоръки за НПО и други институции, работещи на местно ниво, как да прилагат предложения модел на наставничество.

  • Модули за обучение и учебен комплект: Обучение за лидери на местната общност.
Учебният комплект ще се състои от въведение, няколко независими модула за обучение, материали за обучителя, примери за добри практики и други полезни ресурси, както и предложение за оценка на обучението. Обучителните модули ще бъдат проектирани така, че да се използват като учебници, пътеводители за самостоятелно учене, листовки и помощни средства за работа.

   
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие