BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Добри практики и иновативни модели в областта на младежкото предприемачество

Нашите партньори от сдруженията „Югозападна инициатива“ – Благоевград и „Младежко сдружение „ВЕРДКИО“ – Царево успешно приключиха междинна фаза на проекта по Оперативна програма „Добро управление“ - Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ с наименование „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора - иновативни модели за младежки политики“ - BG05SFOP001-2.009 – 0137. (Civil society with new responsibilities for young people - innovative models for youth policies).

За тези няколко месеца колегите разработиха няколко аналитични материала по дейностите 1 “Извършване на изследвания, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение на младежки политики”, дейност 2 “Извършване на проучвания на добри практики, иновативни модели за младежкото предприемачество“ и по дейност 3, Разработване на Наръчник с модел за взаимодействие "младежко сдружение - общинска администрация".

Докладът и Наръчникът могат да се видят на уеб страницата на СНЦ "Югозападна инициатива" www.swi-bg.org. Очаквайте скоро и специализирана онлайн-платформа по проекта, в която се представя база данни за младежките политики на общинско ниво в България.

 
Проектът №BG05SFOP001-2.009-0137 „Гражданското общество с нови отговорности към младите хора - иновативни модели за младежки политики“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие