BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Предстоят пилотните тестове на методите, на проект Reach Youth

Reach Youth - 2nd Newsletter

Бюлетин №2

February

Партньорите в проекта REACH YOUTH продължават своята работа по методите!

 

В периода 16-19 ноември 2020 представители на партньорските организации проведоха онлайн среща и сесии, в които да изпробват и оценят някои от методите, които всяка организация предложи. Това беше и добра възможност да се изпълнят онлайн част от интервенциите, които към този момент бяха планирани само за присъствено провеждане. По време на сесиите всеки ден, ние тествахме пилотно по 2 метода и направихме общо 8 интервенции с методи от нашите модули за обучение: ИП2 „Набор от демократични методи“ и ИП3 „Комуникация и справяне с конфликти“.

 

Преживяването беше предизвикателно и изключително полезно. Благодарение на ангажираността и позитивния подход на партньорите беше създаден и допълнителен набор от методи за онлайн приложение. Те ще станат неделима част от общите инструкции за приложение на интервенциите, за да се предостави възможност методите да бъдат прилагани дори и в условия на социална дистанция.

 

Много скоро „Наборът от демократични методи за интервенция и материали за обучение“ ще бъде готов и нашата следваща задача ще бъде да го преведем на езиците на всички парньори и да го направим достъпен на уебсайта на проекта.

 

Планираме и нова партньорска среща през месец май в София, България. На нея ще тестваме методите, които не сме прилагали съвместно към момента. Надяваме се тази среща да се осъществи и ние отново да работим заедно на едно място, но  внимателно следим развитието на Ковид-19, възможностите и политиките за ограничение на пътуванията.

Image

Нашият модул „Комуникация и справяне с конфликти“ е готов!

 

Материалът е вече достъпен на английски език на уеб страницата на проекта и в момента всички партньори превеждат документа на своя роден език. Скоро този модул ще бъде достъпен и на следните езици: български, гръцки, испански, италиански и немски.

Пилотните тестове ще стартират скоро

 

В следващото тримесечие ние ще пилотираме създадените методи с външни участници в нашите 5 държави (България, Германия, Кипър, Испания и Италия). Подготвили сме интензивна и интересна програма за тестовете. Първоначално ще обучим професионалистите, които работят с младежи и социалните работници по програмата за демокрация, създадена от REACH YOUTH, а следващият етап ще включва приложение на методите от професионалистите в работата им с младежите, които те подкрепят. Тази структура на пилотната програма е много важна, защото ще даде възможност да се използват качествените материали за обучение по демокрация на младите хора в контекста на съвременните предизвикателства.

 

Ако искате да участвате в пилотната програма се свържете с този от нашите партньори, който е най-близо до вас!

Платформа за електронно обучение

 

Нашата платформа за електронно обучение е в процес на разработка. Когато е готова, на нея ще можете да намерите методите и материалите в подходящ за дистанционно обучение формат, както и допълнителни ресурси. Ще ви държим в течение за прогреса в работата ни по въвеждане на онлайн обучителната платформа.

 

За REACH YOUTH

 

Проектът REACH YOUTH е съфинансиран по програма Еразмус+ на ЕС и има за цел да помогне на професионалистите, работещи с млади хора,  и социалните работници като създаде за техните нужди инструменти за защита на младите хора от радикализация и екстремизъм чрез обучение за ключовите ценности на демокрацията и чувство за активно участие, което демокрацията предполага като средство за справяне с обществените проблеми. За целта партньорите в проекта работят върху набор от инструменти, насочени към тези цели. А именно, учебна програма за обучение по демокрация, съобразена с нуждите на професионалистите, които работят с младежи, допълнителен модул за комуникация и справяне с конфликти и платформа за електронно обучение, където цялото обучително съдържание ще бъде лесно и свободно достъпно за потребителите под формата на онлайн обучение. В допълнение към всичко това, след като тестваме пилотно нашите продукти, ние ще създадем инструкции за приложение, достъпни за професионалистите, които биха искали да използват нашите материали и челния ни опит.

Image

Допълнителна информация

 

Информация за предстоящите събития и развитието на проекта можете да получите като посетите нашия уебсайт

Харесайте нашата Facebook и Instagram страница 
и следвайте

#ReachYouthEU     #youth4democracy     #youthwork

 

Партньори

SOZIALWERK DÜRENER CHRISTEN, Германия,  sozialwerk-dueren.de


Asociasion Caminos, Испания, 
www.asoccaminos.org


CSI, Кипър, 
csicy.com


Cesie, Италия, 
cesie.org

Бимек, България. bimec-bg.eu

 

Проектът REACH YOUTH е финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, Ключова дейност 2 – Стратегически партньорства, Европейско сътрудничество в професионалното образование и обучение (ПОО).

 
 
logo Erasmus+
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие