BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Шанарани платформата е онлайн както и всички наръчници относно стереотипите по отношение на пола в Европа

Партньорството на Шанарани има удоволствието да информира младежките работници и младите хора в Европа за официалното представяне на образователна платформа за стереотипите относно пола и публикуването на три тематични наръчника, допълващи използването на виртуалната среда.

Трите образователни текста, разработени по проекта, третират по различен начин проблема за дискриминацията по пол чрез прост език и ясна и линейна структура. В подробности тези три ръководства са:

- Наръчник за преподаватели: факти, свързани с равенството между половете

Този наръчник представлява сравнително изследване на настоящото положение в областта на равенството между половете и съществуващите в Европа стереотипи, събрани в шест различни държави, за да се подчертаят различните "образи" на това явление по отношение на области като образование, работа, разлика в заплащането на жените и мъжете, музикална и филмова индустрия. Този наръчник ще предостави полезна концептуална основа за стереотипите, свързани с пола, особено за младите хора, които често пренебрегват този важен въпрос.

- Наръчник за работещи с младежи: „Кино&Актьорско майсторство“

Това ръководство изследва как филма, театъра и актьорството могат да се използват от младежките работници в работата им с тяхната целева група. Той разглежда актьорската игра като метод за разработване, тестване и обмисляне на нови модели, които да се налагат в обществото. Младежките работници ще имат възможността да създадат удобна и прагматична среда за работа с младите хора по въпросите, свързани с пола, по новаторски начин.

- Наръчник за работещи с младежи: „Музика“

Този наръчник анализира музиката, за да подчертае потенциала за възпроизвеждане на половите стереотипи в медиите и обществото. Ръководството изследва музикалната индустрия, като предоставя практическа и иновативна информация, за да открие всеки собствената си индивидуалност и нови модели, които да следва в обществото.

След месеци на работа и пилотно тестване, резултатите от проекта, в който участваха шест организации от Италия, Кипър, Ирландия, Литва и България, координирани от Асоциацията „Каминос“, Испания, са най-после достъпни за цялата европейска общественост.

Тестовете и мненията, събрани във всички участващи в проекта страни, подчертаха положителните реакции на младежките работници към инструментите, създадени от проекта. Много от тях бяха ентусиазирани както за платформата, една много удобна за потребителя дигитална среда, която ги насърчава да се замислят за въздействието на стереотипите в ежедневието, така и от ръководствата, които събират иновативни методологии и изследвания за статуквото в Европа. Младите хора също така реагираха положително на тестовете на платформата, като подчертаха важността на разговорите с връстниците по тези теми и особено в училище. Много от тях бяха впечатлени от това как неформалните дейности, предложени от проекта и виртуалната среда, като платформата Шанарани, могат да бъдат използвани заедно и могат да бъдат чудесна възможност за размисъл върху техния настоящ и бъдещ живот.

В заключение, партньорството вярва в работата, извършена през предходните месеци, и вярва, че разработените инструменти могат конкретно да помогнат на младежките работници и младите хора в цяла Европа.

Шанарани е 18-месечен проект, съфинансиран от Европейската комисия чрез програмата Еразъм +, ключово действие 2 - Стратегически партньорства в областта на младежта, който има за цел да създаде иновативни методологии за младите хора, които да включат и повишат осведомеността си за важността на намаляване на половите стереотипи и насърчаване на равните възможности за всички.

За допълнителна информация можете да пишете на Валя Данкова, valia@bimec-bg.eu,  или посетете уеб страницата на проекта www.shanarani.eu .
 

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие