BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Старт на проект: Универсален модел за професионален курс за детегледачки с целева група жени на възраст от 50 до 64 г.

В началото на октомври екипът на Бимек, съвместно с партньори от Полша, Унгария, Чехия, Ирландия и Италия започна работа по нов проект, финансиран по програма Erasmus+.

Проектът е по Ключова Дейност 2 - Стратегиески партньорства в областта на професионалното образование. Основната целева група на проекта са жени на възраст 50-64 години, които не са заети или имат нужда от преквалифициране, за да си намерят работа. Проектът цели да развие високо качествен и широко достъпен модел на обучителен курс за детегледачки, който да бъде гъвкав и да може да се прилага във всички страни партньори.   

Основните резултати, очаквани от проекта са следните: 
- Определяне на личностни характеристики и умения, необходими за да се изпълнява ролята на детегледачка професионално в партньорските страни и препоръчвани инструменти за проверка на пригодността на кандидатите за курса;
- Набор от теми за модулите на курса, например: правилно хранене на децата, интелектуално и емоционално развитие на децата, обучителни игри, първа помощ и др.

Периодът на изпълнение на проекта е от 01.10.2016 до 30.09.2018.
 

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие