BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Резюме на доклад за използването на тестове при подбор в партньорските страни по проект GeNeus

Целта на доклада e да се събере информация от различните държави за използваните тестови системи и други инструменти, да се проверят отново по отношение на различията между половете в отделните области и да се определят специфичните нужди за равни възможности за достъп за двата пола. Друга цел е да се идентифицират възможните съществуващи добри практики в различните страни, предоставящи общ преглед на начина и степента, до която целевите групи в страните партньори използват тестове - това може да са инструменти за подбор или тестове на постиженията. Целта е да се обмисли бъдещето на пазара на труда, като се вземе предвид макро контекстът на гъвкавост и несигурност, които впоследствие ще окажат влияние върху работните места и кариерите.

Пълният доклад съдържа и проучване на теориите за интелигентността и специфичните за пола различия и невропсихологичната наука.

В рамките на националните проучвания партньорите са проучили тестовете за подбор на служители / стажанти, които се използват понастоящем в техните страни и нуждите на целевите групи в тази област. Всички партньори са провели интервюта за проучване на три предварително дефинирани групи, а именно малките до средни предприятия (МСП), публичната администрация (ПА) и Институциите за професионално образование след средното образование (ИПОССО).

Свали резюме на доклада на български от ТУК.
Свали целия доклад на английски от ТУК.Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие