BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Европейски проект с българско участие помага на млади майки, напуснали училище, да се завърнат и да завършат образованието си

Проблемът на младите майки, които отпадат от образованието, е проблем от голям мащаб в Европа. Тези момичета са изложени на по-голям риск от социално изключване, особено в случаите, когато напускат преждевременно училище или не завършват професионалното си образование.

По данни на НСИ от общо 63 955 живородени деца в България през 2017 г., 6 038 са от майки под 20 годишна възраст (няма информация колко от тях не за завършили образованието си).

Когато се опитват да навлязат на пазара на труда, тези майки се борят не само с предизвикателството да съчетават грижата за децата си с работата, но и с ограничените възможности за нискоквалифицирана работа с ниски доходи, до която получават единствено достъп. Рисковете за тях да живеят в условия на бедност и социално изключване са много високи.

Проектът BYMBE “Връщане на младите майки към образованието” е фокусиран върху разработването на мерки за подпомагане на младите майки, които са ИОЗО (Извън  Образование, Заетост и Обучение). Те имат нужда от помощ, за да се върнат към образованието си или да получат професионално обучение, което ще подобри жизнения им стандарт, достъпа им до пазара на труда като ще гарантира по-добро бъдеще за тях и тяхното семейство. Организации от 6 държави – Австрия, България, Ирландия, Испания, Италия и Литва - си партнират в изпълнение на проекта. Целта им e да създадат инструменти за обучение в подкрепа на работата на социалните работници, учителите и обучителите в работата им с млади майки на възраст между 15 и 25 години. Специално създадените инструменти ще помагат на майките да вземат решение да се завърнат и да завършат образованието или обучението си. Това ще подобри възможностите им за по-добре платена работа и подсигуряване на по-добър живот за тях и семейстава им.

Първият инструмент от проекта - Пакет за ориентация BYMBE - е вече готов. Той може да бъде свален от тук и да се използва напълно безплатно. В страните на всички партньорски организации стартира кампания: Присъедини се към BYMBE. Тя цели да ангажирам всички заинтересовани страни, които могат успешно да разпространяват BYMBE посланието, че всеки има право да завърши образованието си.

В България към момента са обучени над 20 социални работници от 4 неправителствени организации и държавни институции, които работят в градовете: Видин, Дупница, Пловдив, Русе, София и Стара Загора. Те вече използват успешно първия инструмент на проекта BYMBE - пакета за ориентация, който е базиран на австрийския метод SymfoS и включва практически упражнения за работа в група с цел изграждане на емоционална интелигентност.

Както споделя Звездица Пенева-Ковачева, „Социалните работници и обучители прояват интерес към прилагане на тези инструменти и в груповите си програми за работа с тийнейджъри, както и в програмите за позитивно родителство. По този начин инструментите от проекта BYMBE, освен, че ще бъдат прилагани в директната работа с младите майки, незавършили образованието си, ще се развиват и адаптират в практиката на други социални работници и психолози с деца , младежи и родители в рамките на социалните услуги.” Звездица е Програмен директор "Обучения" в Институт за социални дейности и практики (ИСДП) участва в проекта като обучител на социалните работници и оказващ методическа подкрепа на обучените вече социални работници по реализиране на дейностите с целевата група. Участието на ИСДП (https://sapibg.org/bg) като партньор по изпълнение на дейностите в България обогатява опита на екипа в подкрепа на специфичната целева група, с която работи проектът.

Проектът ще допринесе освен за развитието на потенциала на младите майки с цел да промени към по-добро живота им и този на техните деца, но също така ще предложи и възможности за изследване и утвърждаване на добри практики в социалната работа.
 
campagna-bulgaro-06-724x10241 campagna-bulgaro-12-724x10241    


За повече информация, може да се обръщате към Валя Данкова, valia@bimec-bg.com.

 ErasmusBGSmall

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие