BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

#5 БЮЛЕТИН - GENEUS

Новини от проекта

Наборът от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за Публичната Администрация е вече завършен!

В рамките на проекта GeNeus бяха създадени инструменти и тестове за подбор, неутрлани спрямо пола, които да бъдат използвани от различни представители на: МСП, Публичната администрация и Институциите за професионално образование след средното образование (ИПОССО). Основните инструменти, които бяха разработени са:
 • Дефиниране на профила
 • Общ въпросник за основни компетентности за работа
 • Аналитични упражнения - решаване на проблеми
 • Основна рамка за интервю за подбор
 • Индивидуален доклад за подбор.
Как да подкрепим HR екипа и рекрутърите в горепосочените области? Как да гарантираме успешното прилагане на тези инструменти? Как да осигурим по най-добрия начин равенство между половете в контекста на работата? За да отговорим на тези предизвикателства, партньорите в проекта GeNeus създадохме няколко документа с цел по-лесното използване на тези инструменти, като ги адаптирахме според особеностите на всеки сектор.

Настоящият документ е Наръчник насочен към управленските кадри в Публичната Администрация, центровете за услуги и кариерно подпомагане: той съдържа 5 части и представя на читателите инструментите и тестовете за подбор, неутрални спрямо пола, и начините, по които те могат да бъдат използвани в контекста на работата в Публичната Администрация, като извежда на преден план добрите практики, които бяха събрани в рамките на проекта и са приложими за този сектор. Заедно с предложенията за прилагането на инструментите, неутрални спрямо пола, наръчникът може да се използва и като източник на основни принципи в ПА, които регулират правилата на работа в процесите на подбор и селекция и гарантират равнопоставеността между половете. В допълнение, това ще помогне на институциите в Публичната администрация, които имат специфична социална роля, да са гарант и да служат за пример в прилагането на принципите за равенство и липса на дискриминация. Не на последно място, документът ще помогне на представителите на ПА да разберат как да използват най-добре създадения набор от инструменти, благодарение на използваните практически казуси и препоръки от експерти в тази област.

Свалете Набора от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за ПА от следния линк: http://www.bimec-bg.eu/uploads/bimec/GeNeus/IO5%20Bulgarian_v2.pdf

Моля посетете следната секция в сайта, ако искате да се запознаете с тези инструменти: http://www.bimec-bg.eu/proekti/proekt-geneus

За допълнителна информация по проекта и неговите следващи стъпки, можете да се обърнете към: bimec@bimec-bg.eu

Партньори:
 • Координатор: Frauen im Brennpunkt / Австрия  www.fib.at
 • Inova+ / Португалия www.inovamais.eu
 • Instituto Politecnico of Porto / Португалия www.ipp.pt
 • Бимек ООД / България www.bimec-bg.eu
 • Centro per lo sviloppo creativo "Danilo Dolci" / Италия www.danilodolci.org
 • Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia / Испания www.sefcarm.es

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие