BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Генеус – създаване на инструменти и тестове за подбор, основани на равнопоставеност на половете

Задавали ли сте се въпроса дали тестовете за подбор могат да бъдат по-неутрални спрямо пола? Смятате ли, че те са базирани предимно на математически и логически умения и че в тях се пренебрегват меките и лични умения?

Ние потърсихме отговор на този въпрос и така се зароди нуждата от проекта Генеус, който има за цел да подобри достъпа на жените до пазара на труда и възможностите им да получат професионално образование. Целта на Генеус е разработване на инструменти и тестове за подбор, основани на равнопоставеност между половете.

През първата година на проекта, който вече наближава края си, всички партньори направиха задълбочено проучване по темата за подбора и проблемите, свързани с неравнопоставеността между половете в техните страни. Като следваща стъпка от проекта бяха разработени примерни тестове, които равнопоставят половете, благодарение на ценния принос на професионалисти в тази област и под академичната егида на Политехническия институт в Порто (един от партньорите в проекта). Тези тестове са в процес на изпитване към момента. Статистическият анализ на резултатите от тестовете ще позволи да се установи ефективността на модела за премахване на различията между половете, които обикновено възникват при стандартните тестове за подбор, до голяма степен базирани на логически или математически умения и точни науки.

На 2 и 3 октомври 2018 г. организациите, участващи в проекта, посетиха Палермо, Сицилия, за третата среща на международните партньори, организирана от Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci.По време на срещата партньорите направиха преглед на извършените досега дейности и очертаха заедно следващите стъпки, които да следват, за да доразвият интелектуалните продукти на проекта. Благодарение на приноса на всички партньори, срещата позволи ползотворна обмяна на опит между организациите, допълнително обогатена от сравнението между различните реалности и подходи в държавите на участниците.

След тази среща работата по Генеус продължава със засилен ентусиазъм и още по-голяма решителност за успех!

Очаквайте следващите новини за проекта!

Генеус е двугодишен проект, финансиран от Европейската комисия - Еразъм + КА2 Програма. В него участват 6 партньорски организации:
  • Frauen im Brennpunkt (Австрия, координатор на проекта); 
  • Бимек ООД (България);
  • Inovamais (Португалия); 
  • Instituto Politecnico of Porto (Португалия); 
  • Centro per lo sviloppo creativo "Danilo Dolci" (Италия);
  • Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia (Испания). 
За повече информация посетете нашата Facebook страница или уеб сайт geneus-project.eu или пишете на valia@bimec-bg.com


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие