BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Представяне на тестове и инструменти за подбор за работа или обучение

На 30 октомври 2019 година се проведе Представяне и Уъркшоп за практическо прилагане
на безплатни тестове и инструменти за подбор за работа или обучение, създадени по проект Geneus, с подкрепата на програма Еразъм + КД2 „Стратегически партньорства“. На събитието участваха над 30 специалисти.

Беше представен проект "GeNeus - Инструменти и тестове за подбор, основани на равнопоставеност на половете" и неговите цели и резултати. По-специално внимание беше обърнато на инструментите и тестовете, разработени в проекта и насоките за тяхното свободно прилагане и използване в компании, държавни и образователни институции.

Госпожа Поля Христова - главен експерт в Дирекция "Специализирано производство, анализ и превенция" на Комисията за защита от дискриминация представи презентация на тема Равенство на половете на пазара на труда.

След кафе паузата се проведе уъркшоп за практическо прилагане на разработените инструменти. Участниците в уъркшопа работиха с:
  • „Въпросник за основни компетентности за работа”, разработен и стандартизиран по проекта: Попълване на теста и примерно оценяване; Тълкуване на резултатите; Как и кога можем да го използваме?
  • „Аналитични упражнения – решаване на проблеми”, създадени и стандартизирани по проекта: Решаване на казус и примерно оценяване; Тълкуване на резултатите; Как и кога можем да ги използваме?
Уъркшопът завърши с дискусия на тема „Използване на инструменти с цел подобраване на равнопоставеността на трудовия пазар“

Презентациите от събитието можете да свалите от тук:
Допълнителна информация за проекта GeNeus, можете да намерите на: http://www.bimec-bg.com/proekti/proekt-geneusПодкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие