BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Онлайн семинар „Стани лидер на местната общност“

Дата: 21 април 2021

Час: от 10.00 до 12.00 ч

Място: Онлайн в платформата Zoom 
Регистрирайте се във формата долу или на имейл bimec@bimec-bg.eu и ще ви изпратим линк за достъп.

Програма:

1.      Информация за целта, дейностите и партньорите в проекта "LCL - Лидери на местната общност“

2.     Уъркшоп по темата „Как да станеш лидер на местната общност“:
  • Определяне на целите
  • Събиране на последователи
  • Изграждане на екип
  • Преодоляване на трудностите
  • Съставяне на план за дейност
  • Въпроси и отговори 
Проектът "LCL - Лидери на местната общност“ изгражда сътрудничество между опитни лидери на общности и възможните бъдещи лидери, като се акцентира върху необходимостта от преосмисляне и признаване на ролята на възрастните хора и техния ключов принос към местните общности.

Основната цел на проекта е насърчаване развитието на общността чрез увеличаване на броя на добре подготвените местни лидери сред хората на възраст над 50 години.

Идеята на семинара „Стани лидер на местната общност“ е да предложи обучение за настоящи и потенциални лидери в общността, фокусирано върху увеличаване на техните знания и умения и да насърчи общуването помежду им.

Регистрирайте се във формата долу или на имейл bimec@bimec-bg.eu и ще ви изпратим линк за достъп.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския Съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията или Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – национална агенция на Еразъм+ в Полша за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.
Ако желаете да се запишете за този курс, моля попълнете и изпратете формуляра

* задължителни полета

Абонирай се за бюлетин

Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие